Giấy Duplex ( Giấy bìa)

Giấy Duplex ( Giấy bìa)

 

Mô tả sản phẩm

Nhóm hàng

Giấy Duplex( Giấy bìa)

Chức năng

Cắt theo mẫu.

Loai giấy

Giấy có bề mặt trắng và lán gần gần với Bristol, mặt kia thường sậm và nhám như giấy bồi.

Định lượng

180-500 g/m2

Quy cách

Khổ giấy đa dạng