Giấy Krapt ( Bìa cứng)

Giấy Krapt ( Bìa cứng)

 

Nhóm hàng

Giấy Krapt ( Giấy bìa cứng)

Chức năng

Giấy dùng cắt rập

Định lượng

250- 500 g/m2

   
   

 

Quy cách

Cuộn to ~500kg. cuộn nhỏ ~30kg.

Khổ giấy đa dạng