Giấy sơ đồ vi tính( Giấy giác mẫu)

Giấy sơ đồ vi tính( Giấy giác mẫu)

 

Nhóm hàng

Giấy Sơ đồ vi tính( Giấy giác mẫu)

Chức năng

Dùng để vẽ sơ đồ vi tính

Loai giấy

Giấy trắng tinh, giấy trắng ngà, giấy trắng xanh, trắng sữa…

Định lượng

45 -100 g/m2

Quy cách

Cuộn to ~500kg. cuộn nhỏ ~30kg.

Khổ giấy đa dạng